Bronlied

(melodie: Het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot )

Refr:
Achter de hoge bomen in de gouden zon Klinkt een bruisend en heel vrolijk lied van onze school De Bron. Daar trekt door de wijken van onze grote stad. Een lange stoet van kinderen, blond en bruin en zwart En we praten en we zingen en we lachen nog het meest Want we hebben met z’n allen toch zo’n grandioos leuk feest

Couplet (groep 3)
Dit jaar zitten wij in groep 3. Het lezen krijgen wij al best onder de knie. En ook bij rekenen, schrijven en de rest. Hebben wij erg veel plezier en doen we goed ons best.

Refr.

Couplet (groep 8)
Dit jaar zitten we in groep 8. Bij taal en rekenen wordt er veel verwacht. Bij de meeste vakken is er wel plezier ‘t is ook nog maar eventjes,dan gaan we weg van hier.

Refr.

Couplet (groep 6)
Wij zijn de kinderen van groep zes We blijven daar toch aardig bij de les Pauze in Fantasiadorp, voetballen in de kooi Basketballen op het plein, dat maakt het toch zo mooi

Refr.

Couplet (groep 1b, 2b)
Wij zijn de kleuters van groep 1 en 2 We lijken nog heel klein maar we doen aan alles mee Werken, spelen, zingen we vinden het heel fijn Om met z’n allen elke dag weer in de school te zijn.

Refr.

Couplet (groep 1a, 2a)
Wij zitten nu in groep 1 en 2 Er is hier veel te leren, wie speelt er met ons mee? De poppenhoek, de zandbak, gym of een mooi verhaal, Lego, verven, knutselen, het kan hier allemaal!

Refr.

Couplet (groep 5)
Wij zijn de kinderen van groep 5 We houden van gezelligheid, ja dat staat buiten kijf Provincies en geschiedenis, natuur in Nederland. We leren hier heel veel en ja dat is best interessant. Refr. Couplet (groep 7) Wij zijn de kinderen van groep 7 Bij ons in de klas is van alles te beleven We rekenen en spellen veel en doen ook veel aan taal Dat doen we met veel plezier, dat vinden we allemaal

Refr.

Couplet (groep 4)
Wij zijn de kinderen van de 4de groep We nemen met de juffen alle vakken onder de loep Tafels, sommen, taal muziek en ook dictee We knutselen, we tekenen, we kijken zelfs tv.

Refr.