Een aantal weken hebben we in groep 6 gewerkt aan het Kunstproject.
Wij hebben ons verdiept in het leven van Vincent van Gogh.
Hierover hebben de kinderen een gedicht geschreven.
Daarnaast hebben ze in groepjes van 4, elk 1/4 deel van een schilderij geschilderd,
om het daarna weer aan elkaar te leggen.
Hierbij was veel overleg nodig, het moest immers goed op elkaar aansluiten.
De resultaten zijn verbluffend.