Ouderbijdrage

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen wij u verzoeken om de vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 over te maken.

De bijdrage komt in z’n geheel ten goede aan schoolactiviteiten waar uw kind dit schooljaar aan deelneemt. Met deze bijdrage zorgt de ouderraad onder andere voor de sint, kerst en paasviering. Aangezien er enkele activiteiten vanwege de corona niet door konden gaan, pakken we dit voorjaar nog uit met enkele extra activiteiten en een te gekke Koningsspelen. Zonder uw ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet worden bekostigd.

 

Hoogte bijdrage

De hoogte van de bijdrage, is i.o.m. het Bestuur Brigantijn en de MR, voor dit schooljaar vastgesteld op €25,- per kind.  Dus bij 2 kinderen €50,-

Betaalgegevens

Door wisseling van penningmeester zijn we dit jaar wat later en is het rekeningnummer gewijzigd. Vanaf volgend schooljaar hopen we dit verzoek weer in het begin van het schooljaar te kunnen doen.

 

Betalen kan eenvoudig via de volgende link:

ING Betaalverzoek – ING

U mag de bijdrage ook overmaken op NL93INGB0637512901 op naam van St. Vrienden v.d. Christelijke Basisschool de Bron. In de omschrijving mag u zetten dat het gaat om de ouderbijdrage. Graag het bedrag aanpassen naar aantal kinderen!

Vragen

Als u vragen heeft over de ouderbijdrage mag u contact opnemen met Debby Löwenthal (penningmeester) of Hanneke Lemans (voorzitter OR).

Mocht u moeite hebben met het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u altijd contact opnemen met de schoolzorgondersteuner Roswita Dijkema of de gemeente Hengelo om samen te kijken naar de mogelijkheden.

Met een hartelijke groet,

Ouderraad de Bron