Ouderbijdrage

Jaarlijks aan het begin van het schooljaar wordt door de ouderraad de ouderbijdrage voor het schooljaar vastgesteld. Uit uw bijdrage worden o.a. betaald: startaktiviteit, kinderboekenweek, Sinterklaasviering, kerstviering, nieuwjaarskoffie, paasviering, koningsspelen, afscheid groep 8, laatste schooldag en sportaktiviteiten.

De bijdrage voor 2018/2019 is hetzelfde als voorgaande jaren (18 euro/1 kind, 34 euro/2 kinderen, 46 euro/3 kinderen, 56 euro/4 of meer kinderen) en kan worden overgemaakt op IBAN-nummer NL04 INGB 0003 0739 75 t.n.v Schoolcommissie De Bron. De brief waarin uw ouderbijdrage zal worden gevraagd, ontvangt u in januari 2019.

We hopen er – met uw bijdrage – weer een extra mooi schooljaar voor de leerlingen van te maken!

Debby Lowenthal, penningmeester Ouderraad (en moeder van Noa en Gijs)