Wat te doen bij absentie/verhuizing

Absentie:
Wilt u, wanneer uw kind ziek is of niet op school kan komen dit voor schooltijd even aan ons melden of
doorgeven via broer of zus.

Telefoonnummer: 0742771928

Verhuizing:
Indien u van adres verandert, een ander telefoonnummer krijgt, ‘s morgens of ‘s middags gaat werken, van
dokter verandert etc. laat u dit de school dan even weten?