PEUTERSPEELSCHOOL DE BRON

“Een goede start al voor de basisschool is zeer belangrijk!” Deze eerste stap is wat Spring! Peuterscholen jonge kinderen biedt. Elke fase in de ontwikkeling van uw kind is belangrijk. Zeker ook de periode van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen hebben dan juist een uitdagende speel- en leeromgeving nodig. Peuterspeelschool de Bron werkt samen met Spring! Peuterspeelscholen en sluit aan op de werkwijze in de onderbouw van basisschool de Bron. Aan de hand van thema’s en een leerzame inrichting van de hoeken bieden we uw kind een uitdagende leeromgeving. Op deze manier kan uw kind zich volop ontwikkelen en hebben wij de ontwikkeling ook goed in beeld. Daardoor kan de overgang naar basisschool de Bron zeer soepel verlopen. Als u ervoor kiest om uw kind na de peuterspeelschool ook de naar basisschool de Bron te laten gaan, blijft uw kind in hetzelfde gebouw in een vertrouwde omgeving en sluit het lesaanbod perfect aan.. De doorgaande lijn blijft hierdoor het best gewaarborgd. Mocht uw kind uiteindelijk naar een andere basisschool gaan, dan zorgen wij voor een goede overdracht.

Als u er over denkt om uw zoon of dochter bij de peuterspeelschool van IKC de Bron in te schrijven, dan maken wij graag tijd voor een intakegesprek met u. In dat gesprek hebben wij alle tijd om u te informeren over IKC de Bron en kunt u ook uw vragen stellen. Door middel van een rondleiding krijgt ook gelijk een mooi beeld van de dagelijkse gang van zaken in ons gebouw en kunt u de rustige en ontspannen sfeer van onze IKC ervaren. Tijdens het gesprek ontvangt u ook een informatiepakket.

U kunt altijd binnenlopen, mailen of bellen voor een afspraak. Het mailadres is w.vantill@stichtingbrigantijn.nl en ons telefoonnummer is 074-2771928.

Inschrijven gebeurt voorlopig nog via de website van Spring!, https://www.springhengelo.nl/locaties/de-bron

Bij IKC de Bron is een peuterspeelgroep voor kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. De tijden zijn van 8.30 – 12.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.