De Bron is een…

BIJZONDERE SCHOOL

De school heeft een open christelijk karakter.
(iedereen is welkom en we respecteren elkaar in zijn/haar opvatting)

MET BIJZONDERE KWALITEITEN

• Christelijke identiteit
• Aandacht voor elk kind
• Moderne aanpak (i-pads)
• Positieve sfeer
• Enthousiast team
• Goede resultaten
• Tevreden ouders
• Normen en waarden
• Hanteren van het pestprotocol
• Open en directe communicatie
• Maandvieringen en het daarbij behorende Bronlied.
• Gezamenlijke activiteiten
• Academische opleidingsschool