Academische opleidingsschool

100_5226-400-300x225Onze school is een Academische Opleidingsschool. Dat betekent dat we via onderzoek de kwaliteit van ons onderwijs structureel willen verbeteren. Als team stellen we ieder jaar vast welke thema’s in aanmerking komen voor onderzoek. U kunt hierbij denken aan het ICT onderwijs, het reflecteren op het eigen leren of het verbeteren van de leesmotivatie van kinderen.

Marije Leusink is teacher leader en is opgeleid om veranderingen in de organisatie goed te begeleiden. Zij zorgt ervoor dat de voortgang van het onderzoek goed aan blijft sluiten bij de situatie van de school. Op die manier worden onderzoeken ook betekenisvol en zijn de resultaten duurzaam, doordacht en doorwerkend.
Zowel studenten als leerkrachten en onderzoekers vanuit een universiteit kunnen binnen de school een onderzoek uitvoeren.