Kernwaarden

Talent
Wij geloven dat ieder kind unieke talenten heeft. Op onze school leert het kind die talenten te ontdekken en in te zetten. Ook leert het kind wat zijn uitdagingen zijn en hoe daar mee om te gaan. Zo weet het kind waar het goed in is, maar ook wat het lastig vindt en kan het leren hoe je daarmee om kunt gaan.

Ontwikkelen
Door goed te volgen hoe het kind zich ontwikkelt, weten we wat de volgende stap is die het kind kan maken. Wij dagen het kind uit die stap te maken door voor te doen en mee te doen. Op die manier kan elk kind werken aan zijn ontwikkeling.

Betrokken
Als team observeren wij het kind, maar gaan ook in gesprek om zo te ontdekken hoe het tegen de wereld aankijkt, welke kansen het voor zichzelf ziet en hoe het die wil bereiken. Wij denken mee met het kind en ondersteunen waar het met vragen zit en het zich onzeker voelt.

Plezier
Een kind dat weet wat het kan en weet wat het nodig heeft om nieuwe uitdagingen aan te gaan is gemotiveerd om te leren en heeft plezier in het ontdekken van nieuwe dingen. Dat zorgt voor een open sfeer op school waarin ieder kind zichzelf mag zijn en weet hoe het zich moet gedragen om te zorgen dat iedereen met plezier naar school gaat.

Betrouwbaar
Ieder kind mag er op onze school op vertrouwen dat wij op onderzoek gaan om de talenten van het kind volop te ontwikkelen. Dat doen wij door de resultaten te volgen en samen te kijken naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Jouw talent is onze uitdaging