Vertrouwenspersoon

Contactpersoon:

Anja Moet en Jacqueline Breukelman

Vertrouwenspersoon binnen de school (te bereiken via de school 2771928)

Als u een klacht heeft over het onderwijs kunt u terecht bij de leerkracht en de directeur. Heeft u klachten over ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie of bejegening, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de schoolcontactpersoon of de directeur.

Externe vertrouwenspersoon

Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon:

mevrouw Anne Overbeek
info@anneoverbeek.nl